Tím největším je pro mě vzájemná SPOLUpráce nás všech. To, co jsme vytvořili, to byl skutečně boží děj. Bylo to natolik silné a hluboké, že to ani nelze slovy vyjádřit. Ta energie, co tam plynula...těch krásných slov, BLAHOpřání, díků, rad...těch překrásných obrazů ve světle, co vzniklo...těch vjemů, prožitků, emocí, citů...to krásné, co jste nám v tichu v kruhu poslali...i sdílení v kruhu následný den bylo skutečně silné...to, co nám přišlo, co stále plyne...to slovy skutečně předat nelze...jedině si ❤ nacítit 😊

Ze srdce si přeji, aby prožitky z této události sdílelo co nejvíce lidiček mezi co nejvíce dalších lidiček...aby se to dostalo ke každému jednomu z nás...aby si takto překrásnou svatbu mohlo prožít co nejvíce párů, rodin, přátel...aby to dobré v nás mohlo růst...abychom mohli mezi sebou plně sdílet naše dary - obohacovat se navzájem ❤


#svatba #svoBODa #SpojeníDvouRodů #ŽítSvéSny #vděčnost #poděkování #dar #SPOLUpráce #BožíDěj #SlovasnkýSvátek #BLAHOpřání #fotky #videa #sdílení #VyměnaDarů #PošliToDál